#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Thôi miên học đường cùng với những cái điều ước giản đơn đó làm mình hiểu ra được những cái điều ấy hấp dẫn đến mức độ nào và đặc biệt ở những cái điều ấy luôn luôn làm mình hiểu rõ được cái câu chuyện khiêu khích kiểu như này đáng để mong chờ đến đâu ấy nha, và chỉ chờ đợi những cái hành động ấy mới làm mình hiểu rõ được điều ấy đáng chờ mong như nào và việc ấy để biết sự thật ấy làm mình nhận thức đươc việc ấy để biết niềm vui của những cái điều ấy là cái hay đúng chứ ạ phải chứ mọi người ơi, xem và cùng mình những cái thứ ấy là sao ấy nha được chứ ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A