#Sever 1#Sever 2
Thánh kỵ sĩ và cuộc chiến xa ngã vietsub Tập 1 Mất đi sự trong trắng

Thánh kỵ sĩ và cuộc chiến xa ngã vietsub Tập 1 Mất đi sự trong trắng

Nội dung phim

Một cuộc tấn công bất ngờ của đám xác sống vào bên trong thế giới đang bình yêu. Tất cả do đám quý đói ham muốn thèm khát tình dục mà tấn công. Để ngăn chặn lại thế lực của đám quỷ đó thì thánh kỵ sĩ đã đến ngăn cản đảm quỷ. Thánh kỵ sĩ đã thua bị đám quỷ đó bắt được và thánh kỵ sĩ đã mất đi sự trong trắng. Thánh kỵ sĩ đã bị con quỷ vương đó ham muốn thèm khát khoái cảm sung sướng kích thích. Thánh kỵ sĩ đã bị mất đi tất cả sự trong trắng của bản thân cho đám quỷ dâm dục đó. Thánh kỵ sĩ đã phải làm nô lệ tình dục của đám quỷ vương đó thỏa mãn

Diễn viên tham gia phim

N/A